Vapaakirkolliseen liikkeeseen tutustuja huomaa pian, että kirkolla ei ole laajaa kirjoitettua tunnustusta. Tämä liittyy vapaakirkolliseen perinteeseen, jossa oppikysymyksiä ei ole haluttu kirjoittaa tiukaksi ja määrääväksi oppisäännöstöksi. Raamattuun perustuva julistus ja opetus ovat kuitenkin säilyttäneet perinteenä sekä yhteisön että yksilön henkilökohtaisen uskon ja hengellisen elämän. Tämä on säilyttänyt vapaakirkollisen opin sukupolvesta toiseen.

Vaikka emme harrasta tiukasti määriteltyjä oppikysymyksiä, on kuitenkin muutama asia, josta pidämme kiinni. Seuraavassa on oppimme ydinkohdat, joista emme luovu.

· Raamattu

Uskomme, että Raamattu (Vanha ja Uusi testamentti) on syntynyt Jumalan inspiroimana ja alkuperäisessä asussaan ne ovat täydellisiä ja virheettömiä. Uskomme, että Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen johtamien ihmisten kirjoittamana ja puhuu siten Jumalan arvovallalla. Kirjoittajat ovat kuitenkin ihmisiä, joilla on oma taustansa, tyylinsä ja sanastonsa. Raamattu on ainutlaatuinen ja lopullinen opas kristilliseen elämään ja sen käytännön harjoittamiseen.

·Jumala

Uskomme yhteen Jumalaan, joka on täydellinen ja kaikkitietävä. Jumala ilmaisee itsensä Raamatussa kolmessa itsenäisessä persoonassa: Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.

· Jeesus Kristus

Jeesus Kristus oli Jumala, joka tuli ihmiseksi ihmisten keskelle. Hän eli virheettömän elämän ja kuoli ristillä sovittaakseen meidän syntimme niin kuin oli ennustettu Raamatussa satoja vuosia ennen Hänen syntymäänsä. Me uskomme, että Hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista ja on nyt taivaassa välittäjänä Jumalan ja ihmisten välillä.

· Pyhä Henki

Pyhä Henki on jumaluuden kolmas persoona ja varmistaa pelastuksen Kristuksen työn perusteella. Hänen tehtävänään on opastaa, ohjata ja vahvistaa uskovien elämää Jumalan yhteydessä.

 

 

· Ihminen

Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja alkuperäinen idea oli elää yhteydessä Jumalan kanssa. Yhteys särkyi, kun ihminen kapinoi Jumalaa vastaan ja tahallisesti tai tahattomasti valitsee oman tiensä kulkemisen. Tämän seurauksena synti erotti meidät Jumalan yhteydestä ja me joudumme kärsimään sen seurauksista. Alkuperäinen yhteys on palautettavissa Jeesuksen työn perusteella.

· Pelastus

Pelastus on alusta loppuun Jumalan työtä, jonka Hän toteutti lähettämälllä Poikansa tähän maailmaan. Tämä Jumalan työ huipentui sovitukseen Jeesuksen ristinkuolemassa. Pelastuksen perustana on Jumalan rakkaus, jota ihminen ei ole hyvyydellään eikä millään muullakaan ominaisuudellaan herättänyt tai ansainnut. Jumalan rakkaus on ollut olemassa ennen maailman luomista, ennen meitä, ja pysyy muuttumattomana.

Pelastus ei tarkoita sitä, että ihminen tulisi uudestisyntymässä täydelliseksi ja synnittömäksi. Uskovan elämässä on taisteluja, kiusauksia ja vaaroja. Pelastusvarmuus syntyy siitä, että joka päivä elää tietoisena syntien anteeksiantamuksesta. Kysymys ei ole siitä, että luotetaan vain omaan uskoon. Pelastusvarmuus on sitä, että uskova tulee yhä vakuuttuneemmaksi Kristuksessa lahjoitetusta pelastuksesta, Jumalan rakkauden ja armon täydellisyydestä.

· Seurakunta

Uskomme, että on universaali seurakunta, johon kuuluvat kaikki ne, jotka ovat pyytäneet Jumalan armoa Jeesuksen työn perusteella omaan elämäänsä ja ottaneet Jeesuksen vastaan oman elämänsä Herraksi. Uskomme, että seurakunta on Kristuksen ruumis maan päällä. Raamattu puhuu siitä, että uskovat kokoontuvat yhteen ylistämään ja palvomaan Jumalaa, opettamaan ja kertomaan uudelleen löydetystä suhteesta Jumalaan. Missä tahansa Jumalan ihmiset tapaavat, siinä on käytännössä esimerkki Kristuksen ruumiista.

Uskomme, että Jeesus itse on seurakunnan Herra ja Hän itse johtaa jokaista seurakuntaa antamalla kullekin oman tehtävän ja tavoitteen. Oma tehtävä antaa jokaiselle seurakunnalle oman identiteetin ja luonteen. Akaan Vapaaseurakunnan tehtävä lähtee yhteydestä toisiin ihmisiin. Lue tarkemmin meidän olemassaolon tarkoituksesta eli missiosta täältä. Emme kilpaile muiden seurakuntien kanssa, vaan siunaamme kaikkien kristillisten seurakuntien työtä. Haluamme tehdä yhteistyötä paikkakunnan muitten kristillisten seurakuntien kanssa aina, kun se vain on mahdollista.

· Hengellinen kasvu

Me uskomme, että usko muuttaa meidän elämämme arvoja ja näkyy meistä ulospäin. Se todistaa siitä, että olemme Jumalan lapsia. Kun vaellamme Jumalan yhteydessä, Hän muuttaa meitä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Mutta se vaatii meiltä tahtoa ja halua. Uskomme kuitenkin, että uskossa ei ole kysymys pysähtyneisyyden tilasta vaan se on matka yhdessä Kristuksen kanssa. Matka ja elämä muuttavat meitä.

 

 

Tule mukaan!

 

Syksyllä 2016 siirryimme käyttämään Adventtikirkon tiloja Toijalaan. Säännölliseen toimintaan kuuluu jumalanpalvelus sunnuntaisin kello 16.


Tervetuloa!

Tulevaa pikaisesti